Vundne sager

Vistisen Falk Hansen er specialiseret i at vinde skatte- og afgiftsager.

 

Legal 500 anfører i 2020 bl.a. følgende:

 

‘Exceptionally talented trio of partners with unique individual skills within tax law and with a solid track record to show for it. The partners complement each other, thus making it possible to assess and strategise on all aspects of a case.’

 

‘A 100 % reliable and trustworthy firm where a promise is a promise. All aspects in terms of knowledge and background for the case are carefully monitored and the plan is executed.’

 

‘The only truly insightful tax litigation team in Denmark with great experience.’

 

Vi har ført nogle af de mest principielle og vanskelige skattesager i Danmark, vundet hundredvis af skattesager og har en medholdsprocent langt over gennemsnittet for sager ført ved Landskatteretten og domstolene. Listen af vundne sager omfatter bl.a.:

EU-Domstolen

Milliardsag om tilbagebetaling af udbytteskat til udenlandske investeringsforeninger.

 

Læs EU-dommen.

EU-Domstolen

Tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten.

 

Læs EU-dommen.

Højesteret

Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering. Førersag i sagskompleks på ca. 50.000 sager

 

Læs Højesterets dom her.

Højesteret

Principiel sag om kontantforbuddet i hvidvaskloven. Hovedparten af kontantsalg af brugte biler indebar ikke overtrædelse af kontantforbud.

 

Læs Højesterets dom her.

Ej fri bil – Porsche

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil trods kontrol med barnesæde i bilen (Porsche).

 

Læs Østre Landsrets dom.

Manglende kørebog

Hovedaktionær blev ikke beskattet af fri bil for to biler, selvom der ikke var udarbejdet kørebog.

 

Læs dommen her

Frit sommerhus

Hovedaktionær undgik rådighedsbeskatning af selskabets sommerhus.

 

Læs dommen.

Moms

Ugeblad var momsfri avis.

 

Læs Østre Landsrets dom

Moms

Moms ved entrepriseydelse og omvendt betalingspligt

 

Læs dommen.

Transfer Pricing

Koncernbeskatning ved nedsættelse af forpagtningsafgift.

 

Læs Vestre landsrets dom.

Førersag
bilforhandlere

Vundne prøvesager i stort sagskompleks for bilforhandlere vedrørende påstået overflytning af avance i relation til registreringsafgift.

 

Læs afgørelsen.

Førersag ud af 275 retssager

Førersag i sagskompleks med ca. 275 domstolssager vedrørende ejendomsvurdering.

 

Læs Østre Landsrets dom.

Førersag
for ansatte

Ikke grov uagtsomhed ved beskatning af fri bil.

 

Læs afgørelsen.

Overskredet klagefrist

Klagefristen var overskredet, men byretten fandt, at der var oplyst sådanne konkrete, særlige omstændigheder, at der burde ses bort fra fristoverskridelse.

 

Læs byrettens dom.

K/S — kursgevinst

K/S-investor ikke skattepligtig af kursgevinst

 

Læs afgørelsen.

Maskeret udbytte

Vunden skattesag ved domstolene på tre uger vedrørende maskeret udbytte.

 

Læs afgørelsen fra Landsskatteretten, som blev ændret ved domstolene.

Næring — fast ejendom

Vunden sag vedrørende næringsbeskatning i relation til fast ejendom.

 

Læs Vestre Landsrets dom.

Dobbelt-
beskatning

Spørgsmål om fuld skattepligt var ophørt og fortolkning af ophævelsesreglen vedrørende den dansk/spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

Læs afgørelsen.

 

Omgørelse

Hovedaktionær fik tilladelse til omgørelse i sag om rette indkomstmodtager.

 

Læs Vestre Landsrets dom.

Specialindrettet køretøj

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil i relation til specialindrettet køretøj.

 

Læs Vestre Landsrets dom.

 

SKAT dømt for nøl

Skatteministeriet blev dømt for ikke have overholdt en formel reaktionsfrist. Derfor kunne Skatteministeriet ikke opkræve skat for et skattearrangement, der ifølge byretten var uden realitet.

 

Læs byrettens dom her.

 

Fri bil

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil (kontrol ved Dolly Parton koncert).

 

Læs Vestre Landsrets dom.

Autocamper

Principiel sag om registreringsafgift vedrørende autocamper og påstået manglende camperudstyr.

 

Læs afgørelsen.

 

Flexleasing

Principiel afgørelse hvor registrerings-afgiftskrav blev tilsidesat — flexleasingaftale — prøveskilte — grænsekontrol.

 

Læs afgørelsen.

 

Hæftelse for
A-skat

Selskab fritaget for indeholdelse af A-skat til konsulent.

 

Læs afgørelsen.

Familiesalg –
ejendom – 15%

Meget medieomtalt sag om salg af ejendom til familiemedlemmer og reglen om overdragelse til ejendomsvurderingen +/- 15%.

 

Læs afgørelsen.

 

Syn og skøn - lejeindtægt

Skattemyndighederne havde forhøjet lejeindtægten af en ejendom – såkaldt fikseret lejeværdi. Vi fik udarbejdet en syns- og skønserklæring, der tilsidesatte skattemyndighederne lejevurdering.

 

Læs byretsdommen her.

Afskrivning

Ikke grundlag for tilsidesættelse af opgjort afskrivningsgrundlag vedrørende fast ejendom.

 

Læs dommen.

 

Ekstraordinær genoptagelse

Ikke grov uagtsomhed ved tilflytning til Danmark for investment banker.

 

Læs afgørelsen.

 

Lønsumsafgift

Principiel sag for hele dagbladsbranchen vedr. lønsumsafgift på forhandlerprovision.

 

Læs afgørelsen.

 

 

Fondsbeskatning

Fond ikke skattepligtig af donation på i alt 150 mio. kr.

 

Læs afgørelsen.

 

Rentefradrag

Selskab fik fradrag for renter betalt til Gibraltar.

 

Læs Østre Landsrets dom.

 

Ej beskatning ved salg af bolig

Ejendomsavance var skattefri efter ”parcelhusreglen” på trods af kun få overnatninger i ejendommen.

 

Læs dommen.

 

Rejse- og
befordrings-
godtgørelse

Lønmodtager ikke skattepligtig af rejse- og befordringsgodtgørelse på trods af manglende egen bil.

 

Læs afgørelsen.

Befordrings-
fradrag

Befordringsfradrag godkendt på trods af usædvanlig lang afstand.

 

Læs dommen.

 

Fri bil

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil trods betalt privatbenyttelsesafgift.

 

Læs dommen.

 

Ugyldig afgørelse

SKATs afgørelse ugyldig som følge af manglende agterskrivelse.

 

Læs afgørelsen.

Befordrings-
godtgørelse

Vunden sag om skattefri befordringsgodtgørelse for håndboldspiller.

 

Læs afgørelsen.

Hovedaktionær

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil i relation til specialindrettet køretøj.

 

Læs dommen.

Registrerings-
afgift

Sag om registreringsafgift vedrørende autocamper og påstået manglende camperudstyr.

 

Læs afgørelsen.

 

Beslaglæggelse af bil

SKATs beslaglæggelse af udenlandsk firmabil ophævet.

 

Østre Landsrets kendelse
af 6. december 2016

Prøveskilte

SKATs beslaglæggelse af bil på prøveskilte ophævet – ikke tale om ulovlig godstransport.

 

Østre Landsrets kendelse
af 2. marts 2017

Prøveskilte

SKATs beslaglæggelse af bil på prøveskilte ophævet – ikke tale om ulovlig persontransport.

 

Østre Landsrets kendelse
29. marts 2017

Hovedaktionær

Hovedaktionær undgik beskatning af fri bil da ægtefælle allerede beskattet.

 

Læs afgørelsen.

 

Grov uagtsomhed

Vunden sag for læge vedrørende ekstraordinær ansættelse og påstået grov uagtsomhed.

 

Læs afgørelsen.

Ugyldighed

SKATs afgørelse kendt ugyldig som følge af manglende begrundelse.

 

Læs afgørelsen.

Skattesag ej inddrages i straffesag

En vunden skattesag kunne ikke medtages i en efterfølgende straffesag.

 

Læs Østre Landsrets dom her.

Hjemvisning

Sag hjemvist fra Østre Landsret og efterfølgende vundet i Landsskatteretten. Nyt spørgsmål tilladt.

 

Læs Østre Landsrets dom.

Hovedaktionær - lejefiksering

Fikseret leje skulle fastsættes til markedslejen.

 

Læs dommen her.

Sportsklub

Vunden sag om befordringsfradrag for håndboldtræner.

 

Læs afgørelsen.

K/S —
ejendomsavance

Investor i K/S ejendomsprojekt undgik ejendomsavancebeskatning.

 

Retsforlig af 12. april 2013
—JUS 2013.18