Skatte- og afgiftssager

Vistisen Falk Hansen er specialiseret i at vinde skatte- og afgiftssager.

 

Vi rådgiver også ærligt om, hvornår skattesagen ikke er god.

 

Vores team af skatteadvokater er enestående og vores mangeårige erfaring sikrer, at vores klienter får gavn af alle spidskompetencer.

 

Vores faste modpart er Skattestyrelsen eller Skatteministeriet, som ofte er bistået af Kammeradvokaten. Vi ved, at der kræves noget helt særligt af os hver eneste dag, for at vores klienter kan få det rigtige resultat.

 

Hos os fører den erfarne partner egenhændigt sagen og kender sagen ud og ind. Det giver det bedste og billigste resultat. Skattesager kan ofte være langvarige, og vi kan indtræde på mange forskellige tidspunkter i sagen, se under Sagens forløb.

Skatterådgiveransvar

Vistisen Falk Hansen hjælper, hvis en skatterådgivning har ført til en fejl eller en påstået fejl. Vi har stor erfaring med at rådgive revisorer og andre skatterådgivere og deres forsikringsselskaber i sådanne sager, hvor et solidt kendskab til skatteretten er afgørende for det bedste resultater.

 

Vores spidskompetence er de mest komplicerede sager, og særligt størrelsen af erstatningen er vi markedsledende.

 

De fleste sager afsluttes relativt hurtigt, men vi fører også retssager om skatterådgiveransvar, og vores erfaringer fra over 100-vis af retssager kommer her til stor gavn for vores klienter.

 

Skattestraffesager

Vistisen Falk Hansen bistår med afledte strafferetlige problemstillinger.

 

Vi kan bl.a. bistå med:

  • Selvanmeldelse over for Skattestyrelsen ved eksempelvis penge i udlandet
  • Deltagelse i møder med Skattestyrelsen i forbindelse med administrative straffesager
  • Deltagelse i retsmøder ved domstolene i forbindelse med straffesager rejst af anklagemyndigheden
  • Håndtering af sager vedrørende overtrædelse af hvidvasklovgivningen