Sagens forløb

Vistisen Falk Hansen fører alle typer skatte-, moms- og afgiftssager.

 

Vi hjælper allerede med sagerne ved Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, hvor myndighederne typisk anmoder om fremsendelse af oplysninger til brug for en kontrol. Ved at indtræde tidligt sikrer vi, at sagen håndteres optimalt fra start.

 

Vi hjælper også med at indgive en klage, når Skattestyrelsen, Motorstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen eller Gældsstyrelsen træffer en afgørelse. Vi håndterer hele klageforløbet, hvad enten det er ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Vores erfaring fra domstolene er også værdifuld her.

 

Vi hjælper også med sager ved domstolene, hvor vi er de skatteadvokater, der har ført flest skattesager ved Højesteret de seneste år. Vi fører sager ved byretter, landsretter, Højesteret og EU-domstolen.

 

En skattesag kan i visse tilfælde tage 5-7 år. Vi har omfattende erfaring med sådanne langstrakte forløb og kan derfor allerede fra starten fastlægge klare mål og strategier i sagen, så vores klienter sparer tid og penge og slipper for skuffelser. Vi samarbejder også gerne med klientens revisor, så yderligere tid og penge spares.

Sagsforløb